Op Prinsjesdag, 15 september jl., heeft het kabinet het Belastingplan 2021 gepresenteerd. Het ministerie van Financiën heeft de voorlopige ODE tarieven voor 2021 en 2022 gepubliceerd in een wetsvoorstel ‘Wijziging Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie’.

De nieuwe tarieven zullen gelden in 2021 en 2022 en zijn volgens het ministerie noodzakelijk voor de financiering van de energie- en klimaattransitie.

De definitieve tarieven worden bekendgemaakt in december 2020. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel per 1 januari 2021 in werking zal treden. Hierin is te lezen dat de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) en energiebelasting zullen stijgen.

Stijging tarieven afgelopen 5 jaar

Naast de ODE is ook de energiebelasting elk jaar aan wijzigingen onderhevig geweest. Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar zien we dat de gemiddelde tarieven de afgelopen 5 jaar zijn gestegen. Hoe hoger het verbruik van Elektra, hoe hoger de stijging bedroeg.

In de tabel laat ik de ontwikkelingen zien tussen 2016 tot 2020. Hierin is af te lezen dat de energiebelasting op elektra in sommige jaren iets omlaag is gegaan, maar onvoldoende was om de stijging van ODE over 5 jaar volledig te compenseren.

Klik op de tabel voor een vergroting.

  • De totale gezamenlijke stijging van ODE en energiebelasting op elektra bedraagt bij een verbruik tot 10.000 kWh in 5 jaar 17,59%
  • De totale gezamenlijke stijging van ODE en energiebelasting op elektra bedraagt bij een verbruik tussen 10.001 en 50.000 kWh in 5 jaar 55,07%
  • De totale gezamenlijke van ODE en energiebelasting op elektra samen bedraagt bij een verbruik boven 50.000 kWh in 5 jaar 123,73%
  • De totale gezamenlijke van ODE en energiebelasting op gas samen bedraagt bij een verbruik tot 170.000 m3 56,12 %

De overheid heeft ODE ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen zuiniger omgaan met energie en om de productie van duurzame energie te bekostigen. U betaalt ODE per verbruikte kWh elektriciteit en/of m3 gas. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven vanaf 2020 meer bijdragen aan de ODE dan huishoudens.

Hoeveel meer bedraagt de heffing ODE?

Hoeveel u gaat betalen in 2021 is afhankelijk van uw verbruik. De definitieve tarieven worden in december bekendgemaakt maar het is al wel bekend dat men in 2021 meer gaat betalen. De stijging bedraagt waarschijnlijk:

  • tussen de € 0,002 en € 0,076 meer per m3 aardgas dan in 2020,
  • tussen de € 0,008 en € 0,020 meer per m3 aardgas in de glastuinbouw dan in 2020,
  • tussen de € 0,020 en € 0,036 meer per kWh elektriciteit dan in 2020,
  • hetzelfde als in 2020 als u meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit verbruikt.

De verwachting is dat de energiebelasting op elektra weliswaar daalt in 2021, maar dat de stijging van de ODE dit teniet doet. Voor sommige sectoren pakken de veranderingen nog minder voordelig uit, maar daar heeft de overheid een regeling voor bedacht. Voor gas zullen beide componenten verder stijgen, waarbij de verwachting voor de energiebelasting ongeveer 3 cent per m³ bedraagt.

De aangekondigde ODE-tarieven kunnen tot een flinke lastenverzwaring leiden voor met name bedrijven in de chemie, glastuinbouw, papierindustrie en voedselindustrie. De lastenverzwaring zou de energietransitie in deze sectoren waarschijnlijk afremmen terwijl de duurdere tariefstelling juist een extra ‘stimulans’ moet zijn t.b.v. de energietransitie. Om dat te voorkomen wil het kabinet de komende twee jaar aanvullende middelen beschikbaar stellen om bedrijven uit die specifieke sectoren tegemoet te komen zodat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven behouden blijft. De invulling hiervan wordt de komende periode in overleg met de sectoren uitgewerkt.

Teruggave energiebelasting en besparen op energiekosten via ons collectief

De heffing betaalt u aan uw energieleverancier. De gemiddelde energierekening bestaat gemiddeld voor 47% uit belastingen: energiebelasting, ODE en btw.  Er zijn situaties waarin u recht heeft op een teruggave energiebelasting. Wilt u daar meer over weten, neemt u dan contact op met onze specialisten.

energiebelastingteruggaaf.nl is een initiatief van The Bill Doctor Groep, een deskundige organisatie die zich al ruim een decennium enkel en alleen met energie bezighoudt en voor meer dan 5.000+ deelnemers besparingen doorvoert in een collectief.

Medio december 2020 zal de definitieve tariefstelling energiebelasting en ODE bekend worden gemaakt.

Contact energiebelastingteruggaaf.nl

Neem vrijblijvend contact op via: info@energiebelastingteruggaaf.nl of 030-3079181.Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heeft u nu geen nota bij de hand?

Geen probleem! Laat hier uw contactgegevens achter.

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.