• Wanneer u een contract afsluit vraagt de leverancier of het leveringsadres voor stroom een verblijfsfunctie heeft. Hiervan is sprake wanneer mensen er kunnen verblijven, dus bv. bij woningen, fabrieken of kantoren. Dit geldt bv. niet bij garagebox, volkstuintje of algemene ruimtes van VvE's.

  Enkel als een adres een verblijfsfunctie heeft, dan heeft u recht op heffingskorting/vermindering energiebelasting.

 • Wij werken altijd op 'no cure, no pay' basis. Enkel bij succes vragen wij een percentage van de teruggaaf. Deze wordt pas in rekening gebracht als het geld op uw rekening staat.

  Mocht onverhoopt blijken dat een teruggaaf niet mogelijk is, dan bent u ons niet verschuldigd: er is dan geen sprake van een cure.

 • Energiebelastingteruggaaf.nl is een initiatief van The Bill Doctor (opgericht: 2009). Met ons doorlopend energiecollectief realiseren wij besparingen aan de 'kostenzijde' van de energienota. Wij zorgen ervoor dat u minder betaalt, voor hetzelfde verbruik.

  Daarnaast zijn wij uw klantenservice, vragen stelt u dus gewoon aan ons. Ruim 4.600 deelnemers gingen u voor, die ons gemiddeld met een 9,4 beoordelen.

  Zie: www.thebilldoctor.nl.

 • Allereerst, betreft dit zeer specifieke materie. Iedere casus is anders en het vergt de nodige kennis om de juist inschatting te maken.

  Vervolgens is het aanvraagtraject omvangrijk en neemt het gemiddeld 4-6 maanden in beslag. Er moeten veel bewijsstukken worden verzameld en in de correcte volgorde worden aangeleverd. Daarnaast is sprake van bepaalde termijnen waarbinnen aanvragen moeten worden ingdiend.

  Tot slot, kan deze teruggaaf jaarlijks worden gerealiseerd, maar dan moet ook ieder jaar het traject opnieuw worden doorlopen.

  Wij voeren dergelijke trajecten al ruim 11 jaar uit en kunnen u dan ook geheel ontzorgen. Zo geniet u wel van de lusten maar niet van de lasten.


 • Het kan verschillen maar gemiddeld genomen duurt een traject 4-6 maanden.

 • Ja, bizar genoeg is energiebelasting de enige belasting in Nederland waarover ook nog eens btw word geheven. Hierdoor kan een teruggaaf dus nog hoger uitvallen.

 • Formeel moet een verzoek tot teruggaaf binnen 13 weken na afrekening leveringsperiode worden ingediend. Echter mag de Inspecteur ambtshalve tot 5 jaar terug een verzoek in behandeling nemen.

Bespaar ook op uw energiebelasting

Middels onze expertise kunnen wij een besparing realiseren betreffende de energiebelasting, die elk jaar terugkomt.

We gaan direct kijken wat ook ú kunt besparen.