1 aansluiting met meerdere WOZ-objecten

U kunt een teruggaaf van energiebelasting aanvragen als achter 1 elektra-aansluiting meerdere WOZ-objecten zijn aangesloten.

Deze situatie doet zich in de praktijk voor bij een VvE waarbij alle appartementen worden beleverd via 1 centrale elektra-aansluiting of als er meerdere bedrijfspanden/kantoren/bedrijfsunits achter 1 stroommeter zijn aangesloten.

De overheid ziet energieconsumptie als een basisbehoefte. Om die reden kent men een heffingskorting oftewel vermindering energiebelasting toe. Deze korting, in 2020: 435,68 euro (excl. btw) op jaarbasis, geldt echter per verblijfsobject: bv. een appartement, kantoor of vakantiehuis.

Wanneer er via 1 elektra-aansluiting word beleverd, dan ontvangt u van de leverancier maar 1 keer de heffingskorting, terwijl u daar meerdere keren recht op heeft. In dit geval kan er dus een teruggaaf energiebelasting worden gerealiseerd.

Let hier wel op het feit dat een dergelijk verzoek ook een negatieve invloed heeft op de energiebelasting staffel waar het verbruik tegen wordt afgerekend. Het kan zelfs zo zijn dat het niet zal leiden tot een teruggaaf, maar juist een bijbetaling. Daarom is het belangrijk om de casus vooraf door een expert te laten doorrekenen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Praktijkvoorbeeld: er is 1 VvE met 100 appartementen. De wooneenheden hebben geen eigen elektra-aansluitingen en worden beleverd via 1grote centrale elektra-aansluiting. Hiervoor ontvangt men jaarlijks een doorbelasting op basis van tussenmeters. In dat geval kan er een teruggaaf energiebelasting worden gerealiseerd.


1 WOZ-object met meerdere aansluitingen

U kunt energiebelasting terugvragen als er voor 1WOZ-object, meer dan 1 elektra-aansluiting in gebruik is.

Bijvoorbeeld kunt u denken aan hoofdgebouw met een aansluiting, waarna op later moment een bijgebouw op hetzelfde terrein met een separate aansluiting gerealiseerd is. Een ander voorbeeld is een intern verbonden portiekflat waarbij iedere portiek een eigen meter heeft. In deze situaties bestaat de mogelijkheid om de aansluitingen fiscaal te clusteren.

Dit kan financieel interessant worden op het moment dat het totaalverbruik van alle meters meer dan 10.000 kWh op jaarbasis bedraagt. Dit komt omdat de energiebelasting in schijven is opgebouwd: hoe hoger het verbruik, hoe lager de energiebelasting per kWh. Per WOZ-object hoeft men voor alle aansluiting slechts 1 keer de verschillenden belastingschijven te doorlopen.

Elke situatie dient apart onderzocht te worden. Wie bieden het onderzoek op basis van no cure – no pay aan. Wanneer er een besparing ten behoeve van de betaalde energiebelasting te realiseren is, en uitgevoerd wordt, zal er een percentueel gedeelte van de totale besparing als vergoeding in rekening worden gebracht.

Praktijkvoorbeeld: een horecazaak betstaat uit 2 fysiek samengevoegde panden. Ieder pand had haar eigen aansluiting. Inmiddels vormen de panden 1 WOZ-object in de administratie van de gemeente. Op het moment dat het totaalverbruik van beide meters, in dit specifieke voorbeeld, boven de 19.925 kWh ligt, is het financieel interessant om de aansluitingen fiscaal te clusteren.


Instellingen (ANBI status)

De overheid heeft voor een verschillend aantal instellingen een afwijkend beleid betreffende de energiebelasting. Kenmerkt uw situatie zich tot onderstaande specificaties, dan kunt in aanmerking komen op een teruggaaf energiebelasting van wel 50%.

Locaties die doorgaans in aanmerking komen:
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard (o.a. kerken)
Charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
Sociale instellingen & multifunctionele centra (o.a. dorpshuizen)

Om er achter te komen of u in aanmerking komt van een reductie ten aanzien van de energiebelasting, kunt u dit vrijblijvend door ons laten onderzoeken.

Praktijkvoorbeeld: een dorpshuis heeft een elektra- en stadswarmte-aansluiting die voor minstens 70% voor een sociaal doel wordt gebruikt. Voor de elektra-aansluiting kan men 50% van de energiebelasting terugvragen, ten aanzien van de stadswarmte kan dit, bizar genoeg, niet ondanks het ‘niet meer dan’ principe. Deze aanvraag moet formeel binnen 13 weken na afloop van de afrekenperiode.


Blokverwarming

Wanneer uw VvE of organisatie gebruik maakt van blokverwarming, kan zich de mogelijkheid voordoen om ook hier energiebelasting terug te vragen.

Een van de belangrijkste eisen is het verbruik van méér dan 170.000 m³ , die specifiek dienst doet voor 1 aparte ruimte. Ook voor deze casus geldt, dat wij de mogelijkheid graag vrijblijvend voor u onderzoeken.

Praktijkvoorbeeld: een algemene ruimte met een zwembad, waarbij het zwembad op zichzelf meer dan 170.000 m³ op jaarbasis verbruikt. Het verbruik hierboven kan afgerekend worden tegen de 2e staffel (2020): 0,0644 euro/ m³ v.s. 0,33307 euro/ m³.


energiebelastingteruggaaf.nl is onderdeel van The Bill Doctor groep, een deskundige organisatie die zich al 15 jaar enkel en alleen met energie bezighoudt en voor meer dan 7.700 actieve deelnemers besparingen doorvoert.

Heeft u nu geen nota bij de hand?

Geen probleem! Laat hier uw contactgegevens achter.

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.