Geschiedenis van energiebelasting

De overheid heeft de zogenaamde ‘regulerende energiebelasting’ ingevoerd in 1996. De invoering van energiebelasting is onderdeel geweest van de vergroening van het belastingstelsel door de kabinetten Kok 1 en Kok 2 (ook bekend als Paars 1 en Paars 2).


Doel van energiebelasting

Het doel van energiebelasting was en is om de uitstoot van kooldioxide te verminderen en energiebesparing te bevorderen. Door het energieverbruik terug te dringen zou de CO2-uitstoot kunnen worden verlaagd, een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen worden gestimuleerd en de productie van groene energie juist worden bevorderd. Naast het reguleren van energieverbruik spekt deze belasting de staatskas.


Opbouw van de energiebelasting


In onderstaande tabel ziet u het verloop van de afgelopen jaren.

EB – Elektra 2018 2019 2020
0 – 10.000 €                  0,10458  €          0,09863  €          0,09770
10.001 – 50.000 €                  0,05274  €          0,05337  €          0,05083
50.001 – 10.000.000 €                  0,01404  €          0,01421  €          0,01353

Bedragen zijn excl. btw

Zoals u kunt zien in bovenstaande tabel is er sprake van een omgekeerde staffel, waarbij het tarief elk jaar opnieuw door de overheid wordt bepaald. U betaalt meer over de eerste staffel omdat er voor de energiebelasting op elektriciteit sprake is van een degressief schijventarief. Voor het verbruik in de eerste schijf geldt het hoogste tarief per kWh. Voor het verbruik in de volgende schijven geldt steeds een lager tarief. Elk jaar beginnen de staffels opnieuw.

Een gevolg daarvan is dat u in de eerste maanden van het jaar veel meer energiebelasting betaalt want u begint elk jaar in de hoogste staffel, en betaalt in de loop van het jaar minder naarmate u meer energie hebt verbruikt.


Opslag Duurzame Energie

Opslag Duurzame Energie (ODE) is door de overheid ingevoerd in 2013. De opbrengsten worden gebruikt om de investering in duurzame energie te stimuleren. Net als energiebelasting moet iedereen die energie gebruikt hiervoor betalen per kWh of m3, waarmee de subsidiepot voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt betaald.

Sinds 2020 gebruikt men deze heffing ook om de klimaattransitie te betalen. Om die reden heet het voortaan: Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie.

De afgelopen jaren heeft de overheid de ODE telkens verhoogt:

201820192020
ODE – Elektra€ 0,0132€ 0,0189 € 0,0273
ODE – gas (< 170.000 m3)€ 0,0285 € 0,0524 € 0,0775

Bedragen zijn excl. btw


Vermindering energiebelasting

In Nederland wordt er door de overheid een standaard teruggaaf energiebelasting verzorgd. Dit betreft de vermindering energiebelasting, voorheen heffingskorting. Deze wordt toegekend middels de energieleverancier, voor alle locaties met een verblijfsfunctie waar het verbruik dienst voor doet.

De vermindering energiebelasting, wordt net als de andere energiegerelateerde overheidsheffingen, eens per jaar vastgesteld. Elk jaar omstreeks medio december worden de tariefstellingen voor het komende jaar vastgesteld.

Voor boekjaar 2020 is de vermindering energiebelasting in tegenstelling tot 2019 sterk in uw voordeel toegenomen. In 2019 bedroeg de vermindering energiebelasting nog fors lager dan waar de vermindering energiebelasting voor 2020 op is vastgesteld.

2018 2019 2020
 €                   308,54  €            257,54  €            435,68

Bedragen zijn excl. btw


energiebelastingteruggaaf.nl is een initiatief van The Bill Doctor, een deskundige organisatie die zich al 13 jaar enkel en alleen met energie bezighoudt en voor meer dan 6.200+ actieve deelnemers besparingen doorvoert.

Heeft u nu geen nota bij de hand?

Geen probleem! Laat hier uw contactgegevens achter.

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.