Het is mogelijk om teruggave van energie belasting aan te vragen als achter een enkele aansluiting voor electriciteit meer dan een enkel WOZ object is aangesloten.

Denk in dit geval aan een huis of appartement dat is gesplitst in twee of meerdere zelfstandige units of onroerende zaken in het Kadaster terwijl er geen aparte aansluitingen zijn gerealiseerd.

In de nu geldende wetgeving is het maar eenmaal mogelijk een wettelijke vermindering van de belasting toe te passen. Het is om die reden dat de wetgever aanstuurt op het aanmerken van een zelfstandige unit of onroerendezaak als verbruiker. Het is daarom dat wij rekening houden met het aantal onroerende zaken ‘ achter eenzelfde aansluiting’ bij het vaststellen van de belastingvermindering.

Heeft u nu geen nota bij de hand?

Geen probleem! Laat hier uw contactgegevens achter.

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.