Tarieven energiebelasting 2023

Hieronder treft u de voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de energiebelasting voor 2023, zoals geformuleerd in het Wetsvoorstel dat met Prinsjesdag 2022 is verstuurd door het Kabinet. Indien het prijsplafond doorgang vindt, dan zullen onderstaande tarieven weer worden aangepast.

In onderstaande tabel ziet u de energiebelasting tarieven 2023:

EB – Elektra 2023
0 – 10.000 € 0,0509
10.001 – 50.000 € 0,1005
50.001 – 10.000.000 € 0,0394

Bedragen zijn excl. btw

Normaliter is er sprake van een degressief schijventarief: waarbij men in iedere nieuwe schijf minder betaald aan energiebelasting. De eerste 10.000 kWh verbruik zijn in dat geval het hoogst qua energiebelasting.

Door de ‘energiecrisis’ die gedurende 2021 is ontstaan, heeft het kabinet besloten om het energiebelasting tarief in de 1e staffel, voor het 2e jaar op rij, lager te houden van de 2e staffel. Dit doet zij om de meest kwetsbaren tegemoet te komen gezien de zeer hoge stijging.

Opslag Duurzame Energie 2023

Het kabinet stelt voor het tarief ODE voor alle verbruiksschijven aardgas, aardgas voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten en elektriciteit per 1 januari 2023 in de energiebelasting te integreren door het tarief op € 0 te stellen. Met deze wijziging wordt de ODE functioneel afgeschaft. Met ingang van 2024 wordt de Wet ODE formeel afgeschaft door intrekking van de wet.

Vermindering energiebelasting 2023

De vermindering energiebelasting 2023 oftewel heffingskorting 2023 bedraagt:

2023
€ 777,66

Bedragen zijn excl. btw

Vanwege de extreme prijsstijgingen op de energiemarkt heeft het kabinet in 2022 voor het 2e jaar op rij besloten om de heffingskorting te verhogen van € 681,63 naar € 777,66 per jaar.

Zowel de energiebelasting als de vermindering energiebelasting wijzigt jaarlijks. Doorgaans maakt het kabinet de nieuwe tarieven pas eind december bekend.

Heeft u nu geen nota bij de hand?

Geen probleem! Laat hier uw contactgegevens achter.

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.